Ffurflen Adborth - Ymgynghoriad ar yr Opsiynau ar gyfer Gorsaf Caergybi

Cafodd cyfnod yr ymgynghoriad ei rhedeg o Dydd Iau 10 Tachwedd tan hanner nos, nos Iau 22 Rhagfyr 2022.

Mae gwybodaeth am y cynllun ar gael yn: dweudeichdweud.trc.cymru/gorsaf-caergybi

Sylwch: Mae’r cynllun yn ei gamau cynnar ar hyn o bryd. Nid ydym wedi datblygu unrhyw gynlluniau manwl ar gyfer unrhyw un o’r opsiynau arfaethedig a syniadau cychwynnol yw’r rhain yn unig. Felly, nid ydym wedi gwneud cais am unrhyw gyllid na sicrhau cyllid ar gyfer y cynllun eto.

Rydym yn dymuno rhannu’r opsiynau sydd wedi cael eu trafod â chi a gofyn am eich barn wrth i ni symud ymlaen tuag at ddewis yr opsiwn/opsiynau sy’n cael eu ffafrio gennym.

 

0% Ateb

1.  

Pa mor aml ydych chi’n defnyddio gorsaf Caergybi? (Ticiwch un)

3.  

Sut ydych chi’n teithio’n ôl ac ymlaen i orsaf Caergybi? (Ticiwch un)

5.  

Pa un o fynedfeydd yr orsaf ydych chi’n ei defnyddio fel arfer? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

6.  

Pa ddulliau trafnidiaeth ydych chi’n eu defnyddio yn yr orsaf? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

7.  

Sut mae’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r orsaf wedi newid o ganlyniad i Covid-19? (Ticiwch un)

8.  

Os ydych chi’n defnyddio llai ar yr orsaf nag oeddech chi cyn Covid-19, pa mor deby-gol ydych chi o fynd yn ôl i ddefnyddio’r orsaf fel oeddech chi’n arfer ei wneud eto yn y dyfodol? (Ticiwch un)