Dyheadau’r dyfodol ar gyfer Caerdydd Canolog i Heol Casnewydd

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Consultation has concluded

Mae cael cysylltiad trafnidiaeth gyhoeddus newydd rhwng Caerdydd Canolog a Heol Casnewydd drwy’r Bae wedi bod yn un o uchelgeisiau Trafnidiaeth Cymru (TrC), Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd ers tro.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn ystyried opsiynau posibl ar gyfer gwneud estyniadau pellach i’r llinell rhwng Caerdydd Canolog a Heol Casnewydd, drwy linell Bae Caerdydd a Phorth Teigr. Byddai hyn yn rhan o welliannau yn y dyfodol, ar ôl cwblhau gorsaf Butetown a’r gwaith arfaethedig i uwchraddio llinell Bae Caerdydd a gorsaf Bae Caerdydd, a byddai’n amodol ar sicrhau cyllid.

Bydd ymgynghoriad saith wythnos yn cael ei lansio a bydd y cyhoedd a rhanddeiliaid yn cael eu gwahodd i gymryd rhan. Bydd opsiynau coridor yn cael eu cyflwyno i’r cyhoedd a byddwn yn gofyn am adborth yn ehangach. Bydd canfyddiadau’r ymgynghoriad yn sail i’r achos busnes amlinellol ar gyfer estyniad posibl i’r llinell o Gaerdydd Canolog i Heol Casnewydd yn y dyfodol, fel y gallwn ddechrau paratoi cynnig.

Yn dilyn adroddiad canfyddiadau’r ymgynghoriad, byddwn yn ceisio lleihau nifer yr opsiynau llwybr i un, gyda’r bwriad o fwrw ymlaen â’r gwaith cynllunio, yn amodol ar sicrhau cyllid.

Mae cael cysylltiad trafnidiaeth gyhoeddus newydd rhwng Caerdydd Canolog a Heol Casnewydd drwy’r Bae wedi bod yn un o uchelgeisiau Trafnidiaeth Cymru (TrC), Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd ers tro.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn ystyried opsiynau posibl ar gyfer gwneud estyniadau pellach i’r llinell rhwng Caerdydd Canolog a Heol Casnewydd, drwy linell Bae Caerdydd a Phorth Teigr. Byddai hyn yn rhan o welliannau yn y dyfodol, ar ôl cwblhau gorsaf Butetown a’r gwaith arfaethedig i uwchraddio llinell Bae Caerdydd a gorsaf Bae Caerdydd, a byddai’n amodol ar sicrhau cyllid.

Bydd ymgynghoriad saith wythnos yn cael ei lansio a bydd y cyhoedd a rhanddeiliaid yn cael eu gwahodd i gymryd rhan. Bydd opsiynau coridor yn cael eu cyflwyno i’r cyhoedd a byddwn yn gofyn am adborth yn ehangach. Bydd canfyddiadau’r ymgynghoriad yn sail i’r achos busnes amlinellol ar gyfer estyniad posibl i’r llinell o Gaerdydd Canolog i Heol Casnewydd yn y dyfodol, fel y gallwn ddechrau paratoi cynnig.

Yn dilyn adroddiad canfyddiadau’r ymgynghoriad, byddwn yn ceisio lleihau nifer yr opsiynau llwybr i un, gyda’r bwriad o fwrw ymlaen â’r gwaith cynllunio, yn amodol ar sicrhau cyllid.

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Map

dros 1 flwyddyn

Gan ddefnyddio’r teclyn Pinio, marciwch yr ardaloedd ar y map a allai gynnig cyfleoedd neu sy’n peri pryder. Arweiniad yn unig yw’r llwybrau sy’n cael eu dangos ar y map, ac mae’n bosibl y byddant yn newid.  

CLOSED: This map consultation has concluded.